Vernieuwde website

Aan de hand van de onderstaand geplaatste berichten valt op te merken, dat er ruim een jaar geen nieuws op de website geplaatst was. Dat als gevolg van het niet meer ondersteunen van de gebruikte software door de vorige provider Hostnet. Door over te stappen naar YourHosting moet dat probleem nu opgelost zijn.

Als gevolg van het opnieuw op moeten zetten van de website is de presentatie vernieuwd. Het heeft de nodige tijd en inzet gekost, omdat eerst getracht werd gebruik te maken van de aangeboden vervangende software. Daarmee kon evenwel de gewenste oorspronkelijke kwaliteit van de presentatie niet verkregen worden. Daardoor was een overstap naar een andere hosting-ondernemer noodzakelijk. En dat leverde het beoogde effect op, dat er inhoudelijk en qua werking niets is veranderd. Hopelijk voldoet het geheel aan de verwachtingen en behoeften van de gebruikers.