Vastgoedmanagement lexicon

De versie 2001, 2e druk, van de ‘Vastgoedbeheer Lexicon – Begrippen – Omschrijving – Toelichting’ is hier te raadplegen.

Totdat de geplande derde druk van Deel III ‘Vastgoedmanagement Lexicon, Begrippen – Omschrijving – Toelichting’ gepubliceerd is, wordt de tweede druk op deze website ter beschikking gesteld in de oorspronkelijke versie uit 2001, omdat die reeds lange tijd niet meer verkrijgbaar is. Toen heette het nog de ‘Vastgoedbeheer Lexicon’.

Het betreft dus de oude versie, wat uiteraard voor alle waarde-gerelateerde toelichtingen inhoudt, dat de genoemde bedragen verouderd zijn. Helaas kon ook het register niet worden geplaatst, wat het zoeken naar het betreffende begrip aanzienlijk vereenvoudigd zou hebben, vanwege de wijze waarop het technisch tot stand is gekomen via codering van de kernwoorden. Doordat in deze versie de alfabetische opzet per letter in afzonderlijke bestanden is opgenomen, is die techniek niet toepasbaar. Lees daarom voor het gebruik van deze Lexicon de leeswijzer, waarin de opzet nader wordt toegelicht, want de verschillende begrippen zijn geclusterd weergegeven gekoppeld aan het hoofdwoord.

Inhoud ‘Vastgoedbeheer Lexicon’ (2001):

1-Leeswijzer

2-2001-A

3-2001-B

4-2001-C

5-2001-D

6-2001-E

7-2001-F

8-2001-G

9-2001-H

10-2001-I

11-2001-J

12-2001-K

13-2001-L

14-2001-M

15-2001-N

16-2001-O

17-2001-P

18-2001-Q

19-2001-R

20-2001-S

21-2001-T

22-2001-U

23-2001-V

24-2001-W

25-2001-XYZ