Uitgave boeken ‘Scenario-denken, Toelichting theorieën waarderen vastgoed’

Zoals eerder aangegeven bleek de omvang van het boek ‘Scenario-denken’ een te grote drempel voor het lezen ervan door de reviewers. De periode vanaf maart 2016 tot en met maart 2017 werd zelf benut door de teksten in het boek nog wat aan te passen en het thema karakteristieken van vastgoed uit te breiden met zo’n 60 bladzijden. Dat resulteerde in een nieuwe omvang voor het boek van 562 bladzijden. Deze uitvoering is de 1e druk, 1e versie, die uitgebracht wordt in de serie ‘Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht’. Die serie omvat vier verschillende typen uitgaven en in dit geval is het de tweede uitgave van ‘II.Thematische toelichting’. Zodoende werd de titel van het boek ‘Scenario-denken, 2. Toelichting theorieën waarderen vastgoed’.

Het doen toenemen van de omvang van het boek werd geen bezwaar gevonden, omdat tegelijkertijd de vier thematische delen, waarin het betoog was opgedeeld, eveneens gepubliceerd zijn als afzonderlijke uitgaven. Dat vormt zodoende een serie van vier thema-boeken, onder dezelfde titel, maar dan met de toevoegingen van de nummers van de delen en de subtitel daarvan. De hierboven aangegeven uitgave wordt de ‘integrale versie’ genoemd. Deze integrale versie, zowel als de afzonderlijke vier delen, zijn dus nu gepubliceerd en verkrijgbaar. Voor meer informatie daarover – en desgewenst voor een of meer bestellingen – klik hier.

Omdat de losse delen feitelijk een samenhangend geheel vormen, wordt in de teksten verwezen naar passages in een van de andere delen. Dat bracht met zich mee, dat in elk deel de volledige inhoudsopgave en literatuuroverzicht opgenomen moest worden van alle vier delen. Om die boeken toch een volwaardige zelfstandige uitgave te laten zijn, is de opgenomen basisinformatie in elk deel hetzelfde. Dat alles hield ten opzichte van de integrale versie in, dat de totale omvang beduidend meer is dan die van de oorspronkelijke versie. Wat per deel prijsconsequenties heeft. Per thema gezien zijn de vier onderdelen goedkoper dan de integrale versie, maar voor wie in het gehele betoog geïnteresseerd is, is de integrale versie het goedkoopst – maar wel wat lastiger hanteerbaar (voor wie het niet gewend is kloeke boeken te lezen). Die integrale versie wordt uitsluitend via deze website verkocht. De serie met de vier onderdelen daarvan is eveneens via de reguliere boekhandel te koop. De wijze van bestellen heeft geen invloed op de prijs.