Twee versies boek over kwaliteit en waarde

Nu is beschikbaar gekomen de reeds lang in de pijplijn zittende 2e versie van ‘Thematische toelichting – 1. Kwaliteit’, met als subtitel ‘Onderzoek naar de bepaling van kwaliteit – als basis voor de toekenning van waarde’. Die publicatie is uitgegeven in het kader van het tweede deel, dat over thematische publicaties gaat, van de serie ‘Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht’. Het boek geeft eerst een theoretische beschouwing, waarna de bevindingen uit het onderzoek geplaatst worden in de context van vastgoed.

Dat eerste theoretische gedeelte leende zich voor een zelfstandige publicatie, dus buiten de genoemde serie ‘Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht’. Dat afgeslankte versie werd zodoende gelijktijdig uitgegeven als het tweede boek over de relatie tussen kwaliteit en waarde. Het kreeg de titel mee ‘Kwaliteit en Waarde – Upgrading eerdere onderzoeken’.

Problemen met mijn pc liepen uit op een periode van bijna vier weken verstoken te zijn van e-mail-verkeer. Dat als gevolg van de volledig falende ondersteuning vanuit de helpdesk van Ziggo. Momenteel werken de systemen weer aan beide kanten, maar tussentijdse e-mails zijn verloren gegaan. Mocht daar een bericht van U tussen gezeten hebben, dan mijn excuses voor het ongemak.
Beide boeken worden nader toegelicht bij Publicaties/Uitgaven in eigen beheer (klik hier) en zijn via die toegang desgewenst te bestellen.