Publicaties vakliteratuur

Overzicht vakliteratuur publicaties Willem Keeris

Onderstaand is een selectie van ruim 70 eerder gepubliceerde artikelen opgenomen – uit het totale bestand van ruim 200 publicaties – vanaf 2005.

Publicatie:

1-An Improved Specification of Performance – the Interaction Effect in Attribution Analysis

2-Two for the Price of One – An Alternative Approach towards the Real Estate Return-Risk Profile – Due to Difficulties in Constructing Long-term Total Return Benchmark Indices

3-De toegevoegde waarde van maatschappelijk vastgoed – Samenwerken aan vastgoed met maatschappelijk en economisch rendement

4- Learning to live with risks – risk associated with specific properties – and management risks

5-Office vacancy types and lease incentives – Exploration by means of the rental adjustment equation

6-An impulse for a more modern way of portfolio analysis – Benchmarking real estate investments on return and risk

7-Uncertainty about the vacancy rate in the Dutch office market – Due to the different vacancy types and the stratified market structure

8-Attributie-analyse van een vastgoedbeleggingsportefeuille

9-Huidige analyse methode geeft onjuist beeld vastgoedportefeuille

10-Belegger kan eigen benchmark bepalen

11-Vastgoedbeleggingen benchmarken op rendement en risico

12-Leren leven met objectspecifieke en management-risico’s

13-Hordijk versus Keeris – een debat over risico’s van vastgoedbeleggingen

14-Transformatie van kantoorgebouwen: oriëntatie op omvang probleem

15-A closer look at vacancy levels in the Dutch office market

16-A different look on risks by property investments

17-Return-risk profile focused ratios for property investments

18-The diversifying power of real estate investment – you never can tell

19-Measuring stability of performance by means of the volatility ratio

20-Determination of the value of property investments by means of the Performance Potential and Return-Risk Improvement ratio

21-Migratie – De beperkende factor van de rol van domotica in het kader van duruzaamheid

22-Improving the real estate market data of brokers and valuers for power of expression and transparency

23-Spatial Investment Allocation – Opportunities, limits and risks – part two

24-The Real Estate Genome Project – Expressive Images – Framework for the Real Estate Market

25-Vastgoedbeleggingen geanalyseerd – Ratio’s voor een betere beeld vorming van het rendement-risico-profiel

26-De zes momenten van het beleggen in vastgoed

27-Deel 1-Moment 0 – De basis voor de waarde van vastgoed – de Marginal Utility Theory

28-Deel 2 – Moment 1 – Het gemiddelde rendement – Zeggingskracht via de performancetrias

29-Deel 3 – Moment 2 – Inzicht in de te lopen beleggingsrisico’s, maar ook in de kansen

30-Deel 4 – Moment 3 – Kwaliteit management, De uitzondering bevestigt de regel

31-Deel 5 – Moment 4 – Het spreidingsbeeld resultaten – Het verschil tussen object en portefeuille

32-Deel 6 – De beperktheid van de vier momenten – Het risicoprofiel op object- en portefeuilleniveau

33-De componenten markt- en managementrisico binnen het risicoprofiel

34-Het ontbreken van een beeld van het vastgoedmanagementproces

35-Window dressing, Staat de vastgoedondernemer de vastgoedbelegger in de weg

36-Van het niveau van dr. Nocolaes Tulp naar dat van het vastgoed-genoom-project

37-De halve waarheid is funester dan de onjuistheid

38-Bij rotte appelen is de keuze gering

39-Waarderen van vastgoed – Geen chocola van te maken (1)!

40-Waarderen van vastgoed (2) – Gezocht – een doekje voor het bloeden!

41-Waarderen van vastgoed (3) – Fair value – De kermis in de hel!

42-Waarderen van vastgoed (4) – Waar gaat het over – Kijken door een gaatje in de schutting!

43-Waarderen van vastgoed (5) – Huurdersrisico – Kijk vooral in de keuken, zelfs bij een chinees

44-Waarderen van vastgoed (slot) – Vstgoedmanagement op een fundament van ad hoc-hapsnap-interpretaties

45-Vastgoedmanagement – Eigen theorievorming vereist

46-Ertoe doen! Het corporatieprofiel ‘maatschappelijke innovator met vastgoedoriëntatie’

47-Economic value added-ratio bij balansverkorting en projectontwikkeling

48-Financiële en belevingswaardecreatie met zorgvastgoed

49-Vastgoedsturing bij corporaties – Balans tussen maatschappelijke en financiële doelen

50-Forecasting van de vastgoedcyclus op basis van de golventheorie

51-Prioriteiten stellen bij de aanpak van verouderde bedrijventerreinen – Van de long list naar de short list, een prioriteringsmodel

52-Concentratiegebieden – De keerzijde van regionale krimp

53-Footloose van vastgoed

54-Transparantie moet je afdwingen

55-De leerschool van de B2B-praktijk – Voorwaarden voor langdurig(er) succesvolle vastgoedconcepten

56-Starters de zolderkamertjes uit! – Kansen voor ondernemingen door natuurlijke ontwikkeling

57-Meer aandacht voor effectiviteit en efficientie – Outsourcen reparatieverzoeken bij corporaties

58-Twee werelden van verschil – De onmogelijkheid van de ‘in elk geval’ schatting van de fiscale restwaarde

59-Vastgoed = emotie – De invloed van emotie op de besluitvorming van het management

60-Rivival van aanloopstraten – Vijf concepten gericht op het tegengaan van verder verval

61-Van de nood een deugd gemaakt – Risicoparticiperend beheer door vastgoedmanagement

62-Nog een wereld te winnen! Voor de next-generation dan maar – Benchmarking instandhoudingsproces corporaties

63-Al te goed of buurmansgek – Kan een corporatie een bredeschool renderend exploiteren

64-Het gemeentelijk schouwtoneel – Gemeentelijk vastgoed – Wie voert de regie bij de besluitvorming

65-Zorg voor vastgoedstrategie in de zorg

66-Voor investeringsselectie, monitoring en evaluatie – Een beslissingsondersteunend model bij projectontwikkeling

67-De klant weer tot koning kronen

68-Teveel ruimte voor interpretatie bij waarderen vastgoed

69-Strategisch voorraadbeheer bij zes kleine corporaties – Samen sterker en professioneler

70-Effectief investeren in leefbaarheid

71-Succes- en faalfactoren voor B2B-vastgoedconcepten

72-Marketingmix beheerst afzetrisico nieuwe woontorens

73-De woningcorporaties zijn theoretisch failliet – bij ongewijzigd overheidsbeleid – Een uitdaging om op te pakken