Lexicon

Vastgoedmanagement Lexicon, Begrippen – Omschrijving – Toelichting

(Dit derde deel van de trias aan onderzoeksprojecten is nog in bewerking).

Het derde onderzoeksproject ‘Vastgoedmanagement Lexicon, Begrippen – Omschrijving – Toelichting’ moet het te hanteren begrippenkader voor het vakgebied vastgoedmanagement opleveren.

Momenteel zijn de begrippen overwegend niet eenduidig bepaald en zodoende is er ruimte voor miscommunicatie, c.q. manipulatie. Een eenduidig bepaald begrippenkader is een eerste vereiste voor de ontwikkeling van een eigen theorie. De resultaten van dit onderzoek komen ter beschikking via publicatie als Deel III. in de reeks ‘Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht’.

Voor het benutten van de laatste uitgave uit 2001, klik hier.