Kwaliteit en waarde

Het boek ‘Kwaliteit en Waarde, Upgrading eerdere onderzoeken’ gaat in op de relatie tussen die twee kernbegrippen, die voor het beoordelen van het belang van vastgoed van zo’n groot belang zijn. Waarde wordt namelijk algemeen in de praktijk toegekend zonder daarbij de onderliggende kwaliteit waar het over gaat aan te geven. Terwijl waarde kwaliteit gerelateerd is. In dit boek gaat het dan ook om de relatie tussen die complexe begrippen. Waar nog geen sluitende theorie voor te geven is. Er wordt een theoretische beschouwing geboden aan de hand van eerdere onderzoeken en bevindingen door de auteur. De geselecteerde en gehanteerde onderzoeken en hun tijdgeest zijn evenwel gedateerd gebleken, terwijl zij onderling elkaar ook niet in voldoende mate dekken. Dat vroeg om upgrading, aanvulling en plaatsing binnen de huidige tijdgeest – die per definitie ook tijdelijk is. De factoren, die invloed uitoefenen op de kwaliteitsbeoordeling van het aanbod en de besluitvorming door de klant met betrekking tot de verwerving daarvan, zijn in beeld gebracht en geplaatst naar hun context en beïnvloedingsniveau. Dat resulteerde in twee nieuwe integrale modellen, die het fysieke en het mentale te doorlopen beoordelings- en besluitvormingsproces in beeld brengen. Uitgegaan is van neutrale formuleringen, in de zin van klant, aanbieder en aanbod. Door het neutrale en theoretische karakter van het betoog, kan het aangewend worden in de eigen context en situatie. Het oordeel; van de klant wat betreft kwaliteit en toegekende waarde is daarbij bepalend gesteld.

  • Kwaliteit en Waarde – Upgrading eerdere onderzoeken − 1e druk, 1e versie, maart 2015, 412 bladzijden, 44 figuren en tabellen in kleur — kosten per boek € 45,-, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.

Klik hier om het boek te kunnen bestellen.