Investeren in vastgoed

Dit geplande eerste deel van de serie ‘Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht’ van Willem Keeris moet nog geschreven worden. Dit deel vormt het kader voor de afzonderlijke behandeling van de verschillende aspecten met betrekking tot het investeren in vastgoed als beleggingsmiddel. Gedacht kan dan worden aan de werking van de vastgoedmarkt, de toegevoegde waarde van vastgoed in een gespreide beleggingsportefeuille, de theorieën die ten grondslag liggen aan het waarderen van vastgoed, de afhankelijkheid van het vastgoedmanagement e.d. Echter, zoals uit de verschillende berichten in de aanhef van deze website is af te leiden, werd prioriteit gegeven aan het schrijven van andere uitgaven. Zie daarvoor de volgende boekbesprekingen.