Vernieuwde versie boek Science parks

Het ging niet conform eerdere planning, maar: de 2e versie van de 2e druk van ‘Marktsegment Science parks’, binnen het kader van het vierde deel van de serie ‘Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht’, is vanaf 1 november verkrijgbaar.

Alle goede voornemens, zoals in onderstaand vorig bericht weergegeven, zijn niet waargemaakt. De belangrijkste reden was het moeten optreden als mantelzorger in de privésituatie. Tevens moest de vakantiereis, waarbij altijd bergen werk verzet wordt, geannuleerd worden. Het aan huis gekluisterd zijn maakte het mogelijk al het opgespaarde achterstallig onderhoud aan huis en tuin op te doen vallen. In combinatie met het fraaie weer kon daar vervolgens niet aan voorbij gegaan/onderuit gekomen worden. Er wordt nu niet meer zo krap gepland. In de plaats daarvan wordt in geest van wat was voorgenomen het programma afgewerkt. Dat biedt ook ruimte om in te gaan op wat zich zoals aandient.
Zo kreeg het actualiseren van het boek ‘1. Marktsegment Science parks’ voorrang. Het thema R&D en innovatie is namelijk ‘hot’, wat blijkt uit de steeds meer toenemende stroom aan publicaties erover. Daar werd voorrang aan gegeven naar aanleiding van een gesprek, op verzoek van minister Kamp, met topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken over het thema van dat boek: het bevorderen, dat financiering voor dit type vastgoed beschikbaar komt, zodat de R&D- en innovatie-activiteiten gefaciliteerd kunnen worden. Die uitnodiging was het gevolg van een gepubliceerd artikel in Real Estate Research Quarterly (jaargang 13, nummer 1, april 2014; in samenwerking met prof.dr. Jacques van Dinteren), waarin ook aandacht voor dat thema gevraagd werd.
Het actualiseren van de eerste druk hield het vergroten van het databestand in, maar vooral een aanzienlijke uitbreiding van de tekst met voorbeelden en meningen uit de recente literatuur. Op 28 oktober is er een symposium in Wageningen, ter gelegenheid van de start van de bouw van ‘Plus Ultra’, 7.500 m² science park-vastgoed, waaraan een bijdrage wordt geleverd rond datzelfde thema. Afronding van de nieuwe tekst voor het boek wacht nog op dat symposium: ‘Laboratoria als broedplaatsen voor onze kenniseconomie’, georganiseerd door Kadans Biofacilities en Wiegerinck, architectuur stedenbouw. Zodoende zal de 2e versie van de 2e druk vanaf 1 november verkrijgbaar zijn. Vanaf dan te bestellen via de link bij ‘Publicaties’ (klik hier).