Problemen met software drukker

De zelf gestelde deadline van 1 november gereed hebben van deel IV.1 Marktsegment Science parks is gehaald. Echter, er treedt een vertraging op van enkele dagen in verband met problemen met de software van de drukker, wat samenvalt met een paar dagen genieten van de herfstkleuren in Brabant — en wat daar verder zoals bijkomt om van te genieten. Dat neemt niet weg dat het boek desgewenst alvast besteld kan worden via publicaties – eigen uitgaven (klik hier). Reacties erop worden zeer op prijs gesteld.

Een bijdrage werd geleverd aan het symposium ‘Laboratoria als broedplaats voor onze kenniseconomie’ op dinsdag 28 oktober j.l. over hetzelfde thema als het betreffende boek. Er waren zo’n 200 belangstellenden en nog vijf andere sprekers. Het belang en de ontwikkelingen van R&D en innovatie kwamen goed over. Het leverde evenwel geen alsnog noodzakelijk in het boek op te nemen nieuwe informatie op. En ook daardoor kon die deadline gehaald worden.