Consultancydiensten

Vastgoed consultancy – dienstverlening KVC

De dienstverlening vanuit Keeris Vastgoed-Consultancy is gebaseerd op de combinatie van de zeer brede praktijkervaring en het wetenschappelijke niveau van Willem Keeris. Zijn expertise spitste zich vooral toe op het gebied van vastgoedmanagement en het waarderen van vastgoed.

Met name met betrekking tot geschillen over de toekenning van waarde aan vastgoed werd hij gevraagd als deskundige op te treden in juridische procedures, dan wel daarover te adviseren. Daarbij ging het dan niet om het uitbrengen van een taxatie, maar om de beoordeling of de omstandigheden, waarop de eerdere waardering betrekking had, juist meegewogen waren en over de consequenties daarvan. Ook ging het om juridische geschillen op het niveau van huurder – verhuurder, projectontwikkelaar – koper en gemeenschap – projectontwikkelaar.

Opdrachtgevers waren onder meer het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en het advocatenkantoor GreenbergTraurig.

Daarnaast werd hij ingeschakeld bij accreditatieprocedures voor vastgoed-gerelateerde opleidingen, zoals bij de Hbo-opleidingen van Avans, In-Holland, Saxion-Enschede, Saxion-Deventer, Utrecht en Zuyd.

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van de onder ‘Contact‘ geboden mogelijkheid een concrete vraag te stellen, onder vermelding van uw e-mailadres en/of telefoonnummer, waarna met u contact wordt opgenomen.