Bewerking boek Scenario-denken

Zoals in het vorige bericht aangegeven, is het laatste gepubliceerde boek van Willem Keeris ‘Scenario-denken, Toelichtingen theorieën waarderen vastgoed’. Die uitgave was in maart j.l. voorgelegd aan de reviewers ter beoordeling en het leveren van commentaar op de inhoud ervan. Echter, zo’n 500 bladzijden vergde de zomerperiode voor het lezen — en vervolgens kwam het daar nog niet van.

Een van die reviewers zag evenwel het belang ervan toch in, ondanks alle drukte op het werk e.d., om het boek door te nemen. Ter ondersteuning van de zelfdiscipline werd daarbij gekozen voor een, door Willem Keeris te begeleiden, coachingstraject. Dat werd een aantal geplande sessies, waarbij de vier delen van het boek uitgebreid nader worden toegelicht en besproken qua direct belang ervan voor de praktijk, plus de voor de langere termijn te zetten ‘stip op de horizon’.

Uit deze ‘valse start’ met de reviewers bleek, dat het lezen van een boek van een dergelijke omvang een te hoge drempel zal vormen voor de feitelijke doelgroep, waarvoor het geschreven is: de betrokkenen bij het waarderen van vastgoed. Daarom wordt nu gewerkt aan het publiceren van de vier delen, waarin het boek is onderverdeeld, in afzonderlijke uitgaven daarvan. De omvang wordt dan per deel teruggebracht naar zo’n 120 – 140 bladzijden. Dat biedt tevens ruimte voor het aanvullen van de oorspronkelijke tekst met wat eerder weggelaten informatie, om de omvang van het boek te beperken.

Omdat die vier afzonderlijke uitgaven sterk samenhangen, maar als geheel bij aankoop duurder zullen uitvallen dan de actuele gebundelde uitgave, blijft die laatste ook beschikbaar als alternatief voor de durfals. Het streven is die vier delen, na afsluiting van de hiervoor aangegeven coachingssessies, in maart 2017 uit te brengen,

Overigens is het boek in de reviewers-versie nog steeds gewoon te bestellen. Omdat tussentijds doorlopend tekstueel hier en daar wat aangepast wordt, worden de verkopen nu aangemerkt als 1e versie. Het is juist het benutten van het voordeel van ‘printing on demand’, dat steeds de meest actuele tekst aangeboden kan worden. Klik hier voor nadere informatie over dat boek ‘Scenario-denken’.

Een van de consequenties van deze wijziging in werkzaamheden is, dat het bewerken van de Vastgoedmanagement Lexicon voor een derde druk ervan is opgeschoven. Als de planning (hopelijk zonder problemen) gehaald wordt, dan wordt die activiteit dus in april 2017 weer opgepakt.