Bewerking boek Scenario-denken

Zoals in het vorige bericht aangegeven, is het laatste gepubliceerde boek van Willem Keeris ‘Scenario-denken, Toelichtingen theorieën waarderen vastgoed’. Die uitgave was in maart j.l. voorgelegd aan de reviewers ter beoordeling en het leveren van commentaar op de inhoud ervan. Echter, zo’n 500 bladzijden vergde de zomerperiode voor het lezen — en vervolgens kwam het daar nog niet van. Een van die reviewers zag evenwel het belang ervan toch in, ondanks alle drukte op het werk e.d., om het boek… Lees meerBewerking boek Scenario-denken