Welkom bij KVC

Vanuit KVC – Keeris Vastgoed-Consultancy – ontplooit Willem Keeris zijn professionele activiteiten. Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Real Estate Management & Development. Hij was verbonden aan de faculteiten Bouwkunde van de Technische Universiteiten Delft en Eindhoven en TiasNimbas van Tilburg Universiteit. De actuele dienstverlening vanuit Keeris Vastgoed-Consultancy is gebaseerd op zijn zeer brede praktijkervaring en bereikte hoge wetenschappelijke niveau. Zijn loopbaan dekt de aandachtsgebieden aannemerij, projectontwikkeling, energie en milieu, beleggen in vastgoed, onderwijs en onderzoek. Zijn daaruit opgebouwde… Lees meerWelkom bij KVC

Uitgave boeken ‘Scenario-denken, Toelichting theorieën waarderen vastgoed’

Zoals eerder aangegeven bleek de omvang van het boek ‘Scenario-denken’ een te grote drempel voor het lezen ervan door de reviewers. De periode vanaf maart 2016 tot en met maart 2017 werd zelf benut door de teksten in het boek nog wat aan te passen en het thema karakteristieken van vastgoed uit te breiden met zo’n 60 bladzijden. Dat resulteerde in een nieuwe omvang voor het boek van 562 bladzijden. Deze uitvoering is de 1e druk, 1e versie, die uitgebracht wordt… Lees meerUitgave boeken ‘Scenario-denken, Toelichting theorieën waarderen vastgoed’

Bewerking boek Scenario-denken

Zoals in het vorige bericht aangegeven, is het laatste gepubliceerde boek van Willem Keeris ‘Scenario-denken, Toelichtingen theorieën waarderen vastgoed’. Die uitgave was in maart j.l. voorgelegd aan de reviewers ter beoordeling en het leveren van commentaar op de inhoud ervan. Echter, zo’n 500 bladzijden vergde de zomerperiode voor het lezen — en vervolgens kwam het daar nog niet van. Een van die reviewers zag evenwel het belang ervan toch in, ondanks alle drukte op het werk e.d., om het boek… Lees meerBewerking boek Scenario-denken

Scenario-denken

Het nieuwste boek van Willem Keeris is beschikbaar gekomen: Scenario-denken, Toelichtingen theorieën waarderen vastgoed. In het kader van het streven naar verhoging van de kwaliteit van de professie taxeren en waarderen van vastgoed, werd Willem Keeris gevraagd een voorstel op te stellen voor een te geven nascholingscursus. Noodzakelijk onderdeel daarvan was naar zijn mening een boek, als een verbeterde vorm van een dictaat, waarmee dieper ingegaan zou kunnen worden op de behandelde materie. Want die materie is buitengewoon complex. Dat… Lees meerScenario-denken

Vernieuwde website

Aan de hand van de onderstaand geplaatste berichten valt op te merken, dat er ruim een jaar geen nieuws op de website geplaatst was. Dat als gevolg van het niet meer ondersteunen van de gebruikte software door de vorige provider Hostnet. Door over te stappen naar YourHosting moet dat probleem nu opgelost zijn. Als gevolg van het opnieuw op moeten zetten van de website is de presentatie vernieuwd. Het heeft de nodige tijd en inzet gekost, omdat eerst getracht werd… Lees meerVernieuwde website