Welkom bij KVC

Vanuit KVC – Keeris Vastgoed-Consultancy – ontplooit Willem Keeris zijn professionele activiteiten. Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. De dienstverlening vanuit Keeris Vastgoed-Consultancy is gebaseerd op zijn zeer brede praktijkervaringen en bereikte hoge wetenschappelijke niveau. Zijn expertise spitst zich vooral toe op het gebied van vastgoedmanagement en het waarderen van vastgoed.  

Bewerking boek Scenario-denken

Zoals in het vorige bericht aangegeven, is het laatste gepubliceerde boek van Willem Keeris ‘Scenario-denken, Toelichtingen theorieën waarderen vastgoed’. Die uitgave was in maart j.l. voorgelegd aan de reviewers ter beoordeling en het leveren van commentaar op de inhoud ervan. Echter, zo’n 500 bladzijden vergde de zomerperiode voor het lezen — en vervolgens kwam het daar nog niet van. Een van die reviewers zag evenwel het belang ervan toch in, ondanks alle drukte op het werk e.d., om het boek… Lees meerBewerking boek Scenario-denken

Scenario-denken

Het nieuwste boek van Willem Keeris is beschikbaar gekomen: Scenario-denken, Toelichtingen theorieën waarderen vastgoed. In het kader van het streven naar verhoging van de kwaliteit van de professie taxeren en waarderen van vastgoed, werd Willem Keeris gevraagd een voorstel op te stellen voor een te geven nascholingscursus. Noodzakelijk onderdeel daarvan was naar zijn mening een boek, als een verbeterde vorm van een dictaat, waarmee dieper ingegaan zou kunnen worden op de behandelde materie. Want die materie is buitengewoon complex. Dat… Lees meerScenario-denken

Vernieuwde website

Aan de hand van de onderstaand geplaatste berichten valt op te merken, dat er ruim een jaar geen nieuws op de website geplaatst was. Dat als gevolg van het niet meer ondersteunen van de gebruikte software door de vorige provider Hostnet. Door over te stappen naar YourHosting moet dat probleem nu opgelost zijn. Als gevolg van het opnieuw op moeten zetten van de website is de presentatie vernieuwd. Het heeft de nodige tijd en inzet gekost, omdat eerst getracht werd… Lees meerVernieuwde website

Twee versies boek over kwaliteit en waarde

Nu is beschikbaar gekomen de reeds lang in de pijplijn zittende 2e versie van ‘Thematische toelichting – 1. Kwaliteit’, met als subtitel ‘Onderzoek naar de bepaling van kwaliteit – als basis voor de toekenning van waarde’. Die publicatie is uitgegeven in het kader van het tweede deel, dat over thematische publicaties gaat, van de serie ‘Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht’. Het boek geeft eerst een theoretische beschouwing, waarna de bevindingen uit het onderzoek geplaatst worden in de context… Lees meerTwee versies boek over kwaliteit en waarde